Nos kits

Nos kits paninis

- Kit Premium : 1500w 230v (2 à 3 paninis) thermostat 240°
- Kit Platinium: 2200w 230v (max 4 paninis ) thermostat 240°

Nos kits tacos

- Kit Premium - 1500w 230v (2 tacos) thermostat 240°
- Kit Platinium: 2200w 230v (max 4 tacos ) thermostat 240°